خرید لباس ورزشی منچستر یونایتد رونالدو باعث جدایی یک زوج شد

کیفیت لباس ورزشی: با توجه به ماهیت کاربردی لباس ورزشی، این سوال وجود دارد که آیا همان درک کیفیت و ویژگی های تعریف شده برای لباس های غیررسمی در مورد لباس های ورزشی نیز صدق می کند.

ویژگی‌های مرتبط با محصول معرفی شدند، اما از دیدگاه بازاریابی به جای دیدگاه توسعه محصول، مانند طراحی کاربردی، رنگ، و اندازه و تناسب.

قالاچیان و کارپووا تحقیقات مربوط به ویژگی‌های ارزیابی لباس ورزشی منچستر یونایتد رونالدو را بررسی کردند و ناسازگاری‌های بین مطالعات را در رویکرد تعریف ویژگی‌ها مشاهده و انتقاد کردند.

بر اساس تجزیه و تحلیل خود، آنها چارچوب ارزیابی محصول پوشاک را معرفی کردند که از مقوله ها و ابعاد کاملاً تعریف شده و متقابل منحصر به فرد استفاده می کند.

فقط تعداد محدودی از مطالعات کیفیت لباس ورزشی وجود دارد. مطالعاتی که از پرسشنامه‌هایی با ویژگی‌های از پیش انتخاب شده مانند «راحتی» استفاده می‌کنند، در تعریف این اصطلاحات ناکام هستند.

این منجر به این مشکل می شود که پاسخ دهندگان ممکن است ویژگی ها را درک نکنند یا درک متفاوتی از آنها داشته باشند. انتخاب ویژگی ها معمولاً دلخواه است.

زیرا بر اساس مطالعات کیفی مربوط به لباس های ورزشی نیست. ژو و همکاران با مصاحبه با گروه های تمرکز مصرف کنندگان زن استرالیایی، ویژگی ها و مزایای مرتبط برندهای لباس فعال را شناسایی کرد.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی نقد قالاچیان و کارپووا و ایجاد ویژگی های لباس ورزشی به وضوح تعریف شده است که بازتاب ادبیات قبلی است.

مطالعات بعدی توسط سوینکر و هاینز و پریز و همکاران انجام شد. با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه میدان باز، بررسی شد که چه ویژگی هایی مورد توجه مصرف کنندگان قرار می گیرد.

از این رو، طیف گسترده ای از ویژگی ها شناسایی و توصیف شد. به عنوان مثال می توان به رنگ، راحتی، دوام، تناسب، قیمت و خدمات اشاره کرد.

اکمن و همکاران و آبراهام مورالی و لیترل بر ویژگی های مرتبط برای توسعه محصول تمرکز می کنند، مشابه مطالعه حاضر.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.