بادام زمینی با پوست خام غذای شما را از شوری نجات می دهد

بادام زمینی با پوست خام مقاوم در برابر خشکسالی است یعنی با توجه به مقدار نسبی (RV) هر صفت، ضریب مقاومت به خشکی (DC) و مقاومت به خشکی محاسبه می شود.

نتایج نشان می دهد که A596، NC6، Shanhua11 و shanhua7 دارای مقاومت قوی در برابر خشکسالی، Shanhua12، Nongda 818، Shanhua 8، Huayu 20، Haihua 1، 79266، Shanhua 9، Hua 17 دارای مقاومت متوسط در برابر خشکسالی هستند.

در حالی که Jihua 83G866، Jihua IC83866، و Baisha1016 مقاومت ضعیف تری به خشکی دارند.

اگرچه بادام زمینی دارای مقاومت به خشکی، استحکام و سازگاری است، اما در مناطق خشک و نیمه خشک که بادام زمینی متمرکز است، خشکسالی سالانه عملکرد بیش از 20 گونه بادام زمینی را کاهش می دهد. اگرچه مقاومت به خشکی محصول حاصل ترکیب مکانیسم های مختلف مقاومت به خشکی است.

اما در نهایت می تواند در شدت فتوسنتز و عملکرد محصول منعکس شود. بنابراین، ضریب مقاومت به خشکی (DC) به رایج ترین و قابل اعتمادترین شاخص برای تعیین مقاومت به خشکی محصول تبدیل شده است.

در حال حاضر، هیچ روش سیستماتیکی برای مطالعه مکانیسم مقاومت به خشکی گونه‌های مختلف بادام‌زمینی و همچنین یک سیستم ارزیابی علمی مقاومت به خشکی ژرم پلاسم بادام‌زمینی وجود ندارد.

بنابراین، تحقیقات اصلاح نژاد مقاوم به خشکی بادام زمینی عقب مانده است. از طریق تحقیقات، ما مکانیسم‌های بسیاری از محصولات را در برابر خشکی یافتیم.

بادام

با این حال، عمدتاً بر ویژگی های جوانه های محصول متمرکز است. اثر ریشه گیاه علاوه بر رشد ریشه گیاه، جذب مستقیم رطوبت و مواد غذایی خاک است. هنگامی که تنش آبی در خاک رخ می دهد، ریشه ابتدا اطلاعات خشکسالی را حس می کند و به سرعت سیگنال ها را به زمین می فرستد.

برعکس، کل گیاه با تنش آبی سازگار است. ریشه ها علاوه بر سنجش به موقع تغییرات در اطلاعات محیطی، تولید سیگنال ها و انتقال آنها به ریشه های زیرزمینی، از ویژگی های مورفولوژیکی (وزن خشک ریشه، طول ریشه، حجم ریشه و غیره) و توزیع مکانی (تراکم طول ریشه)، خشکی ریشه عبور می کنند.

چگالی وزن و نسبت توزیع آن در لایه های مختلف خاک و فعالیت های متابولیکی (فعالیت آنزیم محافظ، نفوذپذیری و غیره). انعطاف پذیری تنظیم کننده ها می تواند کارایی آب و کود مورد استفاده توسط ریشه گیاهان در خاک را بهینه کند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.